garantievoorwaarden

Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van:
 • defecte onderdelen onderhevig aan normale slijtage
  zoals lagers, borstels, kabels, stekkers
 • beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik
 • ongelukken of aanpassingen
Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van:
 • vochtinsijpeling
 • overmatige stofindringing
 • moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid)
 • ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is)
 • onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding)
 • ondeskundige montage
 • blikseminslag
 • verkeerde netinspanning

Deze lijst is niet limitatief.
Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
Alle herstellingen moeten aangevraagd worden in de winkel waar je het product hebt aangekocht.
Eventuele transportkosten bij herstellingen zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij anders vermeld.
Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo nv.
Enkel toestellen aangekocht bij een erkend verkooppunt, komen in aanmerking voor garantie.
We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
Jouw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
Jouw gereedschap moet als geheel naar jouw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van jouw bewijs van aankoop.
Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer +32 (0)3 292 92 90.
logo

kantoor- uren

Kantoor

Ma - Do: 08:00 - 12:.30 / 13:00 - 16:30
Vr: 08:00 - 12:30 / 13:00 - 16:00

Technische dienst

Ma - Do: 8:00 - 12:30 / 13:00 - 16:30
Vr: 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
(telefonisch bereikbaar tot 16:00)