Forward Print

Disclaimer & privacy policy

Privacy policy

Varo respecteert uw privacy. Het is onze prioriteit om uw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen als u onze website bezoekt. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de Varo website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

Als u onze nieuwsbrief aanvraagt, verleent u tegelijkertijd toestemming om uw e-mailadres op te slaan. Varo gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over onze activiteiten. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. 

Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van Varo dan kunt u per e-mail contact opnemen met Varo Marketing op Alexandra.dekeyser@Varo.com of per post: Varo - Vic. Van Rompuy nv, Joseph Van Instraat 9, BE-2500 Lier. 

Mocht u bezwaar hebben tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen dan kunt u dit eveneens aangeven bij Varo Marketing. Ook kunt u bij Varo Marketing terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Varo van u heeft geregistreerd en voor eventuele correctie daarop indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn. 

Lier, september 2011

Varo - Vic. Van Rompuy nv 
J. Van Instraat 9 
BE-2500 Lier 
B.T.W.-nummer: BE 0406.486.418 

Disclaimer 

Voor alle duidelijkheid wijst Varo - Vic.Van Rompuy nv (Varo) ten aanzien van de website www.varo.com u op het volgende: de website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Varo. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Varo. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. 

De op deze website getoonde informatie wordt door Varo met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Varo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Hoewel Varo alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Varo niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. 

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Varo, welke geen eigendom zijn van Varo, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Varo. Hoewel Varo uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Varo worden onderhouden wordt afgewezen. 

Varo sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. 

Geregistreerde merknamen:
SDS® is een geregistreerde merknaam van Robert Bosch GmbH.
Torx® is een geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC.
INBUS® is een geregistreerd handelsmerk van Ruia Global Fasteners AG.

Copyright 2011 VARO - Vic Van Rompuy nv